Adakah Sutera Najis?  

Oleh: Norimanah Seman Tidak ada nas atau dalil yang mengatakan sutera tulen itu najis. Mungkin pernah berlaku kekhilafan mengatakan sutera bukan hanya haram dipakai lelaki, malah menjadi najis bagi perempuan tatkala digunakan untuk solat. Lantaran pendapat itu, ada perempuan yang memakai sutera ketika didatangi haid saja kerana tidak perlu bersolat. Sedangkan ketika suci, pakaian yang […]

Teruskan

Keistimewaan Membaca dan Hafaz Al Quran 

Oleh : Mohd Mubaraq Akbal Allah berfirman,“Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang -orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.” (Surah Al-Ankabut ayat 49) Adapun Al-Quran itu diturunkan kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w adalah untuk menjadi panduan dan pedoman hidup kita […]

Teruskan

Hafalan al-Quran Mencegah Pelbagai Penyakit  

Sebuah kajian membuktikan, semakin banyak hafalan seseorang itu terhadap al-Quran, semakin baik tahap kesihatannya. Dr. Shalih bin Ibrahim Ash-Shani’, Dekan Pusat Pengajian Psikologi di Universiti Al Imam Bin Saud Al Islamiyyah, Riyadh, telah menjalankan kajian terhadap dua kelompok responden, iaitu mahasiswa dari Universiti Raja Abdul Aziz seramai 170 orang responden, dan mahasiswa Al Imam Asy […]

Teruskan